טיולים ב 2012

יומיים בשחרות ותמנה

נתיב המ"ב –סכום טיול בנתיב הל"ה

הר עוזרד / פרק קנדה – כניסה ויציאת מצרים

סינגלים במענית

דרך בורמה והר הרוח

רכסים בגן עדן של אדם – רמת הגולן

לטרון ונחל כיסלון