ירוחם המכתש הגדול

התמונות ברזולוציה מלאה, כדי שתראו טוב מה הפסדתם.
היו 4 שרכבו ונהנו.

כתב וצילם: לוין