איזה סוגי קבצים ניתן למצוא כאן וכיצד להשתמש בהם ?


 

 

הפניות למסלולים השונים בריכוז המסלולים

 

 

מפת המסלול עם סימון נ.צ.

זוהי מפת המסלול (יתכנו שינויים קטנים). מספרי הנ.צ. הם כפי שמופיעים במסלולים או לפי הסדר בו הם מופיעים בקבצי ה-נ.צ.

מומלץ רק להיעזר במפה זו, ולרכיבה עצמה לקחת מפת שבילים מלאה.

 

קובץ מסלול עבור TURBOCD - ride-name-import-turbocd.txt

קובץ זה ניתן לייבא לתוכנת TurboCD

 1. הפעל את TurboCD
 2. פתח את חלון הניווט
 3. לחץ על לחצן ייבוא
 4. בחר את הקובץ
 5. הקצה אות מקדימה והפעל את היבוא
 6. המסלול יופיע על המפה.
 7. אזהרה:TurboCD אינו מגביל את מספר הנקודות במסלול לפי דגם ה- GPS אם המסלול ארוך מדי הנקודות האחרונות יקוצצו. במקרה זה יש לחלק את המסלול למספר חלקים ע"י טעינתו מספר פעמים, מחיקת חלק מהמסלול בכל פעם, וטעינת ה-GPS במסלולים השונים.

 

 

קובץ נ.צ. מפות ישראל (גריד ישן) - ride-name-waypoints-Israel.txt

קובץ זה מכיל את נ.צ. המסלול. פשוט, לקחת ולסמן במפה.

קובץ זה מוכל גם בקובץ מסלול עבור TURBOCD, העמודה הרביעית היא שם הנ.צ.

לכן החל ממסלול מסוים לא יופיע קובץ זה וניתן להשתמש ב-"קובץ מסלול עבור TURBOCD"

 

 

קובץ נ.צ. בפורמט  - OziExplorer ride-name.wpt

קובץ לטעינה ל- GPS ע"י תוכנות המכירות אותו. נפרט אופן השימוש בתוכנת G7toWin:

 • הפעל את התוכנה.
 • לפתוחFile -> Comfiguration , ובחוצץ General להגדיר: COM Port, Select GPS לבצע Save Configuration.
 • בתפריטFile -> Open  לחפש סוג קובץ Ozi/PCX5 Wpt Files (*.wpt)
 • לחפש ולפתוח את קובץ ride-name.wpt (ride-name כמובן ישתנה ממסלול למסלול).

 

קובץ מסלולים בפורמט OziExplorer -   ride-name.rte

המשך ההוראות ל- G7toWin

 • בתפריטFile -> Open  לחפש סוג קובץ Ozi/PCX5 Route Files (*.rte)
 • לחפש ולפתוח את קובץ ride-name.rte (ride-name כמובן ישתנה ממסלול למסלול).
 • עתה נטען את שני הקבצים ל- GPS. תפריט GPS -> Upload to GPS -> All

 

קובץ מסלול שבוצע בפועל בפורמט OziExplorer - ride-name.plt

אם רוצים ניתן במקום שני הקבצים הקודמים לטעון בשיטה דומה את המסלול שבוצע בפועל (הקובץ מכיל בדרך כלל מספר מאות נקודות) ולנווט לפי מסך המפה על ה- GPS. כמובן שרצוי בשיטה זו לבטל את אופציית הקלטת המסלול ב- GPS בזמן הניווט.