לטרון ונחל כיסלון

אנחנו כן באנו.

 06:45, כולם * מתייצבים. הקסדה שלי לא!

תחנונים בחנות.

אורי, מנציגי החנות מציל את ראשי ואת הרכיבה שלי.

07:15 יוצאים. השמש לא!

נווה שלום – עליה.

ירידה לכוון מצפה הראל ועוד אחת  לכביש נחשון – שמשון.

חוצים.

כפר אוריה משמאל. צלפון מימין.

פרדסים.

מטעים.

כרמים.

טל שחר. שייקה מזמין לקפה ועוגיות בתחנת הדלק.

חוצים כביש לכוון משמר-דוד.

חורש.

כרמים.

חוצים עוד כביש.

השמש מגיחה ממאורתה.

שביל ירוק בעליה אל האוכף שבין תל גזר לכרמי יוסף.

ירידה לעין ירד –

נקי מלכלוכים. פני המים נמוכים. ושפע צרעים אותנו מרחיקים.

עליה. חם.

עליה. יותר חם.

חורש.

ירידה לנחשון.

כביש.

סיום

11:15

  • * 6 רוכבים
  • 32 ק"מ
  • 2 עליות
  • 16 ירידות
  • מעיין 1
  • 5 אופני 26, אבנר, שייקה, לוין, אמיר, דרור
  • 1 של 29, קובה.

דרור