שלושה ימים בהרי אילת

10-12 ינואר 2008

מובילים – דרור , לוין
צילומים – דוד ניצן, פיטר קרפוב, ניר סליקטר, דרור זליג, רוני מרקוביץ